Boşanma Davasında İlk Duruşma: Sizi Ne Bekliyor ve Ne yapmalısınız?

Boşanma Davasında İlk Duruşma: Sizi Ne Bekliyor ve Ne yapmalısınız? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren on beş gün içinde Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu seçim yapar. Her üyenin […]